Kako se začne izbira?

Jedro vsakega izbirnega postopka je pregled življenjepisa kandidata – v 1-2 straneh so predstavljene ključne spretnosti osebe in njegove poklicne izkušnje. Strokovnjaki iz izbirne ekipe vlagajo veliko časa za poglobljeno preučevanje življenjepisov in natančno preverijo predložena dejstva in informacije. Rezultat teh resnih prizadevanj je zgraditi ogromno podatkovno bazo kandidatov iz različnih področij in panog ter z različnimi znanji. Medtem ko se zahteve strank obdelujejo, to je prvi vir za pridobitev informacije.

Kakšna je prava formula za enačbo zaposleni-delodajalec?

Preučujemo pogoji glede zahtevane spretnosti, ne ujemamo le želenih lastnosti delodajalca z naključno izbranim kandidatom iz naše baze podatkov. Izbirna ekipa ne samo ocenjuje izobrazbeno in tehnično usposobljenost osebja, temveč tudi spoštuje njihovo osebnost in posebne lastnosti, tako da najde najprimernejšo osebo, ki se bo ujemala z delovnim okoljem vaše organizacije. JSI je osredotočeno ne le na iskanje ustreznih veščin, ki jih iščete, temveč tudi na iskanje kandidatov, ki bodo uspevali v vašem poslovnem okolju.

Kako dolgo postopek traja?

Ne glede na to, ali gre za dolgoročni ali kratkoročni postopek, prevzamemo vse naloge. Ker je danes poudarek na konkurenčni uspešnosti, se naše mednarodne ekipe strinjajo tudi s kritičnimi roki, da bi zagotovili najbolj optimalno rešitvijo, ki ustreza vašemu urniku. Zagotavljamo tudi takojšnje izpolnitev vseh formalnosti, kot so opravljanje zdravniških pregledov, pridobitev vise, formalnosti priseljevanja, rezervacija letov itd. Konkretni roki za vsako evropsko državo so odvisni od nacionalne zakonodaje.
Prosim, povprašajte TUKAJ.