Как започва подбора?

Ядрото на всяка процедура по подбор е преглеждането на резюме на кандидатите- представя ключовите умения на човека и професионалния му опит в рамките на 1-2 страници. Експертите от екипа по подбор прекарват значително време в задълбочено проучване на СВ-та. Фактите и информацията от тях са внимателно проверявани. Резултатът от тези сериозни усилия е изграждането на огромна база данни от кандидати от различни сфери и индустрии и различен обем от умения. Докато се обработват заявките на клиентите, това е първият източник, от който черпим информация.

Каква е правилната формула за уравнението работник- работодател

Ние анализираме изискванията за необходими умения на кандидатите, не просто напасваме желанитеот работодателя качества с произволен кандидат в нашата база данни. Екипът за подбор не просто оценява образователната и техническа квалификация на персонала, но също така зачита тяхната личност и особени качества така че да се намери най подходящият човек, който може да се пасне с работната среда на вашата организация. JSI се фокусира не просто върху това да се намерят точните умения, които търсите, но и да намерите кандидати, които ще просперират максимално във вашата бизнес среда.

Колко време отнема процедурата

Без значение дали става въпрос за дългосрочни или краткосрочни процедури, ние поемаме всички възлагания. Като имаме предвид, че днес фокусът е върху конкурентното представяне нашите международни екипи се съгласяват и с критични срокове, с цел да предоставим най-доброто решение, съгласувано с вашия график. Също така предоставяме бързо изпълнение на всички формалности като медицински изследвания, визи, емиграционни формалности, запазване на полети и т.н. Конкретните срокове за всяка европейска държава, зависят от местното законодателство. Моля направете запитване ТУК.