Construction Labor

СТРОИТЕЛСТВО

 • Зидари
 • Кофражни работници
 • Дърводелци за суха стена
 • Плочкаджии
 • Бояджии
 • Водопроводчици
 • Електротехници
 • Тръбопроводчици
 • Техници и общи строителни работници и т.н.

ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

 • Надзорници
 • Kонтрол на качеството
 • Oператори / стругари на стругови машини
 • Оператори / фрези
 • CNC оператори
 • Оператори на VMC
 • машинисти
 • заварчици
 • монтьори и фабричен труд и др.
Experienced Worker
Warehouse

СКЛАД

 • Надзорници
 • Склададжии
 • Оператори за повдигане на подемни машини
 • Пакетировачи и превозвачи
 • Спедитори и товарачи и т.н.

ИТ

 • Уеб разработчик
 • Разработчик на софтуер
 • Програмист
 • Специалист по информационна сигурност
 • Анализатори на информационните технологии
 • Администратор на база данни
 • Специалист по IT поддръжка (хардуер)
 • Системен администратор (хардуер и софтуер)
 • Мрежов администратор
 • Изчислителни инженери
Information Technology Analysts
Hospitality

УСЛУГИ

 • Организатори на събития
 • Генерални мениджъри на хотели
 • Главни готвачи
 • Помощници
 • Сервитьори
 • Камериери
 • Портиери и др.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Селскостопански работници
 • Животновъди
 • Оператори на селскостопанско оборудване (трактори, разпръсквачи на торове, преса, зареждащи машини, конвейерни ленти, разделители, почистващи маши и сушилни)
Agriculture Equipment Operator