НАШИЯТ ЕКСПЕРТИЗ

Екипът на JSI е съставен от млади, мотивирани и обучени специалисти, които работят за постигане на обща цел – да задоволят клиентите. Всички членове на екипа за човешки ресурси имат завиден опит в тази област. Искаме да поддържаме връзка с нашите клиенти, за да гарантираме, че постигаме целите си.
Областите на икономиката, на които можете да разчитате за наемането на персонал, са практически неограничени и включват например строителство, всички видове производство, информационни технологии, селско стопанство, хотелиерство, медицина, всякакви услуги и др. Екипът на D&P се състои от амбициозни и квалифицирани специалисти, които повече от 15 години са отговорни и ценни партньори във всички административни и правни процедури в България. D&P е управляващ партньор на Европейската правна мрежа, партньор на мрежата на Обединеното право, чрез която можем да отговорим на изискванията на местното законодателство в различни европейски страни.