Екипът на JSI е съставен от млади, мотивирани и обучени специалисти, които работят за постигане на обща цел – да задоволят клиентите. Всички членове на екипа за човешки ресурси имат завиден опит в тази област. Поддържаме постоянна връзка с нашите клиенти, за да гарантираме постигането на общите ни цели.

Икономическите области, за които набираме персонал, са практически неограничени и включват например строителство, всички видове производство, информационни технологии, селско стопанство, хотелиерство, медицина, всички видове услуги и т.н. Екипът на D & P е съставен от амбициозни и квалифицирани специалисти, които повече от 15 години се занимават с всички административни и правни процедури в България. D & P е управляващ партньор на Европейската правна мрежа, партньор на мрежата на Обединеното право, чрез която можем да отговорим на изискванията на местното законодателство в различни европейски страни.